Ouderparticipatie

Notulen

Bekijk de notulen

Medezeggenschapsraad Europaschool

Ouders kunnen plaatsnemen in de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

De essentie van medezeggenschap is dat, via de MR, ouders en personeel kunnen meepraten over het beleid van de school. De wet verplicht de school (directie) in bepaalde gevallen advies of instemming te vragen aan de MR, voordat het een besluit kan nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het schoolplan en het formatieplan. In sommige gevallen is instemming of advies vereist van de gehele MR. In andere gevallen is dit alleen vereist van de oudergeleding of de personeelsgeleding. De schoolleiding voorziet de MR tijdig van informatie zodat de MR goed voorbereid haar werkzaamheden kan doen. De MR kan ook zélf het initiatief nemen om plannen op te stellen voor zaken die zij van belang acht. De MR of een geleding van de MR mag met de schoolleiding alle onderwerpen bespreken die de school betreffen, over deze onderwerpen voorstellen doen en het standpunt daarover kenbaar maken

U kunt de werkzaamheden van de MR volgen door vergaderingen bij te wonen en de notulen te lezen op het MR-mededelingenbord in de hal of op de website. Voor het bijwonen van een vergadering is het praktisch als u vooraf contact opneemt met de secretaris of voorzitter. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met één van de leden. De samenstelling en de leden van de MR zijn te vinden op de website van de school, onder het kopje: medezeggenschap. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. 

 

Samenstelling MR

Bekijk de leden van de MR van de Europaschool.

Meer informatie

Werkzaamheden MR

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is geregeld dat iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) behoort te hebben. De voormalige wetgeving WMO is per 1 januari 2007 vervallen en sindsdien geldt de WMS.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.