Medezeggenschap

Nieuws

Bekijk hier ons laatste nieuws

Medezeggenschap

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO.

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Statuut

Lees hier ons medezeggenschapsstatuut

MR Europaschool

Ouders kunnen plaatsnemen in de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

GMR PO

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR) PO en van de GMR VO. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.