Nieuwkomersonderwijs

Aanmelden

Meer informatie over aanmelding en toelating

Nieuwkomersonderwijs

Sinds januari 2014 heeft de Europaschool een Nieuwkomersklas. Daarin worden basisschoolkinderen vanaf 6 jaar opgevangen die nog helemaal geen Nederlands spreken. Zij krijgen daar les in verschillende vakken maar de focus ligt op het Nederlands leren. Zodra dat op voldoende peil is kunnen zij doorstromen naar een reguliere groep.

Alle leerlingen die in de Nieuwkomersklas zitten hebben ook een plek in een van de jaargroepen van de Europaschool. Dat maakt het mogelijk om ook al vanaf de instroom deel te nemen aan lessen in de jaargroep. Kinderen uit de Nieuwkomersklas gaan tijdens de kleine en grote pauze en tijden de gymlessen naar de jaargroep. Zo snel mogelijk nemen zij ook deel aan de DaVinci lessen in hun jaargroep.

Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen een jaar nieuwkomersonderwijs krijgen. Na dat jaar stromen zij uit naar de reguliere groep. Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig bij het leren van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat, grammatica of zinsbouw.  Deze leerling krijgt dan zolang het nodig is, tijdens de VVTO-uren extra ondersteuning van een vakleerkracht.  Als een leerling in groep 5 "op niveau" is, dan kan hij of zij alsnog instromen naar Engels, Frans of Spaans.

Voor leerlingen van de groepen 1 en 2 geldt dat zij meteen naar de reguliere groep gaan; tijdens VVTO krijgen deze leerlingen op een passende speelse manier ook extra ondersteuning om de Nederlandse taal te leren. Ook deze leerlingen stromen uit naar VVTO zodra de leerkrachten van het kind zien dat dit kind goed meekomt in het Nederlands. 

Wij nemen deel aan de kerngroep Nieuwkomers Amsterdam en staan geregistreerd bij het meldpunt Nieuwkomers Amsterdam van het ABC. 

Mocht u geïnteresseerd zijn of meer willen weten dan kunt u een bericht sturen naar het volgende mailadres: interessenk@europaschool.espritscholen.nl

If you're interested or want to know more you can always send an e-mail to the following e-mail address: interessenk@europaschool.espritscholen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.