VVTO

VVTO rooster

Bekijk hier het VVTO rooster

Vroeg vreemde talen onderwijs (VVTO)

Met vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO) geeft de Europaschool praktische invulling aan het beleidsthema internationalisering. Door al jong kennis te maken met andere talen en culturen leren de kinderen communiceren met mensen die uit een andere kring komen dan zijzelf: een eerste stap op weg naar wereldburgerschap.

Onze leerlingen krijgen vanaf vierjarige leeftijd onderwijs in Engels, Frans of Spaans. Ouders kunnen bij het inschrijven hun voorkeur voor een van deze talen aangeven. De lessen worden niet gegeven door de eigen groepsleerkracht, maar door talendocenten die in principe de betreffende taal als hun moedertaal hebben: ze zijn “native speakers”. Tijdens de taallessen wordt een groep verdeeld in drie kleine groepjes, die naar de Engelse, Franse of Spaanse taaldocent gaan. De leerlingen krijgen ’s ochtends twee á drie keer per week les in de vreemde taal, de lessen duren drie kwartier tot een uur. De lessen tijdens het VVTO sluiten zo veel mogelijk aan bij de IPC thema’s.

Aan het einde van groep 8 kan een leerling in de vreemde taal bijvoorbeeld een (telefoon)gesprekje voeren, de hoofdlijnen van een nieuwsbericht begrijpen, iets vertellen over zichzelf of de familie en eenvoudige teksten begrijpen en boeken lezen. In de taallessen wordt ook veel aandacht besteed aan de cultuur van het betreffende land. Zo krijgen de leerlingen meer zicht op culturele diversiteit.

In groep 8 doen de leerlingen een internationaal erkend examen in de taal op hun eigen niveau. Volgens de normen van het Europees referentiekader ligt dat op A1, A2 en soms B1.

Een uitgebreid VVTO leerplan is als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan dat ter inzage bij het secretariaat ligt.

Hoe leren kinderen een andere taal?

Bij het VVTO onderwijs houden we rekening met de mogelijkheden van de kinderen en met de omgeving.

De praktijk

De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen twee keer per week een uur les. de andere groepen krijgen drie keer per week drie kwartier of een uur les in Engels, Frans of Spaans.

De opbouw van de VVTO-leerlijn

Een samenvatting van onze VVTO-leerlijn,

De keuze van de talen

Op de Europaschool krijgen kinderen les in verschillende talen.

De leerdoelen

Voor de leerdoelstellingen van het VVTO hebben we het Europees Referentiekader als uitgangspunt genomen. Dit geeft een kader voor leerdoelstellingen en daarnaast mogelijkheden voor het diplomagericht maken van het VVTO.

Links

Belangrijke links over het VVTO

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.