VVTO

VVTO rooster

Bekijk hier het VVTO rooster

Vroeg vreemde talen onderwijs (VVTO)

Met vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) geeft de Europaschool praktische invulling aan het beleidsthema internationalisering. Door al op jonge leeftijd kennis te maken met andere talen en culturen, leren de kinderen communiceren met mensen die uit andere gemeenschappen komen dan zijzelf. Dit vormt een eerste stap op weg naar wereldburgerschap.

Op de Europaschool begint de reis naar meertaligheid al op vierjarige leeftijd! Ouders hebben de mogelijkheid om bij inschrijving hun voorkeurstaal aan te geven: Engels, Frans of Spaans. Vanaf dat moment krijgen de kinderen de kans om zich onder te dompelen in een diverse taalomgeving.
Onze taallessen worden gegeven door "native speakers". Dit betekent dat de taaldocenten niet alleen vakkundig zijn, maar dat de betreffende taal voor hen als moedertaal geldt. Zo wordt authenticiteit en vloeiendheid gegarandeerd.

Tijdens deze taallessen worden de leerlingen verdeeld in kleine groepjes, elk gewijd aan één van de gekozen talen: Engels, Frans of Spaans. In de ochtenden worden de kinderen twee keer per week les in de taal van hun keuze, die variëren van drie kwartier tot een uur.

Meertaligheid vanaf jonge leeftijd gaat verder dan alleen de mogelijkheid om te communiceren in verschillende landen. Meertalige kinderen ontwikkelen ook een breder begrip van culturen.  Bovendien opent het deuren naar nieuwe vriendschappen en kansen, zowel op academisch als op persoonlijk vlak. Bij ons leren kinderen niet alleen talen, maar ze omarmen een wereld vol mogelijkheden. 

Aan het einde van groep 8 kan een leerling in de vreemde taal bijvoorbeeld een (telefoon)gesprek voeren, de kern van een nieuwsbericht begrijpen, over zichzelf of de familie vertellen, en eenvoudige teksten en boeken lezen. De taallessen besteden ook veel aandacht aan de cultuur van het desbetreffende land, waardoor de leerlingen een beter begrip krijgen van culturele diversiteit.

In groep 8 nemen leerlingen deel aan een internationaal erkend examen in de taal op hun eigen niveau, zoals vastgesteld door het Europees Referentiekader voor Talen. Dit omvat doorgaans niveaus A1, A2 en soms B1.

  • Niveau A1: Op dit niveau hebben leerlingen een elementaire beheersing van de taal. Ze kunnen eenvoudige zinnen begrijpen en gebruiken die gerelateerd zijn aan hun persoonlijke achtergrond en directe behoeften. Dit omvat basisgesprekken over alledaagse onderwerpen zoals zichzelf voorstellen, eten bestellen of de weg vragen.

  • Niveau A2: Op dit niveau kunnen leerlingen al iets complexere taalstructuren begrijpen en gebruiken. Ze kunnen communiceren over vertrouwde onderwerpen in alledaagse situaties, zoals praten over hun hobby's, familie of werk. Ze kunnen ook eenvoudige instructies begrijpen en opvolgen.

  • Niveau B1: Dit niveau vertegenwoordigt een hoger competentieniveau. Leerlingen op B1-niveau kunnen de hoofdpunten begrijpen van teksten over vertrouwde onderwerpen en gedetailleerde instructies begrijpen, zelfs als de taal soms complexer is. Ze kunnen ook hun mening geven en redenen geven voor hun standpunten, en deelnemen aan discussies over onderwerpen die hen bekend zijn.

Door deel te nemen aan examens op deze niveaus kunnen leerlingen hun taalvaardigheid officieel laten certificeren en hun vooruitgang volgen volgens internationaal erkende normen.

Hoe leren kinderen een andere taal?

Bij het VVTO onderwijs houden we rekening met de mogelijkheden van de kinderen en met de omgeving.

De praktijk

De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen twee keer per week een uur les. de andere groepen krijgen drie keer per week drie kwartier of een uur les in Engels, Frans of Spaans.

De opbouw van de VVTO-leerlijn

Een samenvatting van onze VVTO-leerlijn,

De keuze van de talen

Op de Europaschool krijgen kinderen les in verschillende talen.

De leerdoelen

Voor de leerdoelstellingen van het VVTO hebben we het Europees Referentiekader als uitgangspunt genomen. Dit geeft een kader voor leerdoelstellingen en daarnaast mogelijkheden voor het diplomagericht maken van het VVTO.

Links

Belangrijke links over het VVTO

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.