Burgerschap

Thema's

De leerlingen volgen ook themagerichte lessen.

Burgerschap

Het begrip  ‘’burgerschap’’ ligt aan de basis van onze visie: waar veel culturen bij elkaar komen en één gemeenschap vormen zal bewust en onbewust gewerkt worden aan de vorming van mensen die zich kunnen bewegen in een complexe en multiculturele samenleving.  Daarvoor willen wij de leerlingen zo begeleiden dat zij zich verantwoordelijk leren voelen voor hun eigen handelen en leren hoe zij op een goede manier invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving.

Structureel wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:

  • Door middel van de Da Vinci thema’s worden historische en actuele maatschappelijke onderwerpen besproken en worden de leerlingen uitgedaagd standpunten te ontwikkelen en in te nemen.
  • De samenstelling van de populatie van de school leidt op natuurlijke wijze tot het registreren van verschillen en biedt een zeer leerzame omgeving voor het onderzoeken en ontwikkelen van een eigen mening en het openstaan voor de mening van een ander.
  • De lessen in vreemde talen leiden vanzelfsprekend tot aandacht voor culturele aspecten en maken de leerlingen bewust van hun eigen culturele identiteit en het bestaan van andere.
  • Door actief in te zetten op het sociaal pedagogisch klimaat worden onze kernwaarden herhaaldelijk bewust benoemd: Wij zijn verantwoordelijk voor onze omgeving en die van anderen, wij zorgen samen voor veiligheid, en wij hebben respect voor elkaar. Er zijn wekelijkse lessen waarin dit besproken wordt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.