Schoolverzuim en verlof

Rooster

Bekijk hier het rooster

Schoolverzuim en verlof

Op tijd komen
De school gaat ’s ochtends om 8.15 open. Om 8.30 starten de lessen en verwachten wij alle leerlingen in de klas. De ouders hebben dan afscheid genomen. De voordeur zal dan dichtgaan. Kinderen die na 8.30 op school komen moeten aanbellen, ouders kunnen dan niet meer mee naar de klas.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op tijd binnen is zodat de lessen rustig kunnen beginnen. Voor alle kinderen is het prettig als zij er op tijd zijn.

Leerkrachten registreren het te laat komen in een klassenschrift, de administratie houdt dit wekelijks bij in een digitaal systeem. Als een leerling vaak te laat komt wordt contact met de ouders opgenomen. Indien dit niet verbetert wordt dit aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. Deze kan de ouders oproepen voor een bezoek.

Ziekte/afwezigheid leerling
Als een leerling ziek is melden de ouders dit telefonisch aan de school. De conciërge of de administratief medewerkster geven dit door aan de leerkracht. Dit wordt genoteerd in het klassenschrift. Ziekte wordt wekelijks bijgehouden in een digitaal systeem.

Als kinderen geregeld ziek zijn wordt een gesprek met ouders gevoerd. Indien er geen verbetering optreedt wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. In overleg wordt dan naar een oplossing gezocht. Het kan zijn dat een leerling extra lesmateriaal krijgt om thuis mee te werken.

Als een leerling langdurig ziek is gaat een ander proces in werking en wordt er gezocht naar een vorm waarin de leerling toch zo veel mogelijk les volgt.

Aanvragen extra verlof
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof voor gewichtige omstandigheden gelden specifieke regels. In het kort komen deze regels erop neer dat er in principe geen extra verlof wordt toegekend tenzij er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De regels en afspraken zijn te vinden op de website van de gemeente Amsterdam:

www.bureauleerplichtplus.nl

Folders met deze informatie zijn ook te verkrijgen bij de administratie van de school.

Aanvraagformulieren voor extra verlof liggen bij de administratie. Ook daarop staan de regels samengevat.

De school wordt geregeld gecontroleerd op handhaving van deze regels. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.