Ouderparticipatie

Nieuws

Bekijk hier ons laatste nieuws

Onze ouders

“Onze” ouders kiezen meestal voor de Europaschool vanwege het internationale karakter van het onderwijs. De multiculturele samenstelling van de schoolpopulatie is ook vaak een keuzemotief voor ouders. De school trekt mensen aan die uit verschillende culturen komen en verschillende thuistalen spreken. Leerlingen op onze school komen voor een groot deel uit gezinnen met ouders die goed opgeleid zijn en betrokken zijn bij de school en het onderwijs aan hun kinderen.

Voor het beschrijven van de rol van ouders in de school onderscheiden wij verschillende vormen. In al deze vormen is het uitgangspunt dat school en ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor de school en de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij moet duidelijk zijn wie welke rol vervult en welke verwachtingen wij van elkaar hebben. Ouders spelen een rol op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau. 

Klassenouders

Elke  groep heeft één of twee klassenouders. Zij ondersteunen de leerkracht bij bijzondere activiteiten. Daarnaast kunnen zij intermediair zijn tussen de ouders van een bepaalde groep en de directie.

Ouderraad

Op de Europaschool bestaat een Ouderraad, samengesteld uit zes ouders. De Ouderraad is bedoeld om de belangen van de ouders te behartigen en goede contacten tussen ouders personeel en leerlingen en ouderbetrokkenheid te stimuleren.

Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen plaatsnemen in de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.