Bestrijding lesuitval

Rooster

Bekijk hier het rooster

Bestrijding lesuitval

Soms is een leerkracht ziek. Bij langdurige ziekte is de vervanging goed te regelen. Bij korte uitval kan het soms moeilijk zijn snel vervanging te regelen.

De stappen die dan gevolgd worden zijn de volgende:

  • De directie verzoekt parttimers, die aangegeven hebben bij nood te willen invallen, te komen werken;
  • De directie neemt contact op met leerkrachten die te kennen hebben gegeven op de Europaschool te willen invallen.
  • De leerlingen worden over de andere groepen verdeeld; bij uitval in de onderbouw wordt incidenteel aan ouders gevraagd jongste kinderen, indien mogelijk, thuis te houden.
  • De directie kan in een uiterst geval een beroep doen op zogenaamd ‘ambulant personeel’, waaronder de intern begeleider, om in te vallen;
  • Het kan voorkomen dat alle bovenstaande opties niet haalbaar zijn. De directie kan in dat geval besluiten de groep vrij te geven. Dit zal echter altijd van tevoren aan de ouders per brief/mail/telefoon worden aangekondigd.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.