Aanmelding en toelating

Zij-instroom

Vanuit een andere school is de procedure anders.

Aanmelding en toelating

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2020).

U meldt uw kind aan door dit voorkeursformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich hiervoor aanmelden via het algemene mailadres info@europaschool.espritscholen.nl of telefonisch bij de administratie. Hieronder de data, er zijn ochtenden in het Nederlands en in het Engels.

Informatieochtenden ouders Nederlands (10:00 - 11:00)

Woensdag 11 oktober 2023
Woensdag 24 januari 2024
Woensdag 15 mei 2024

Information mornings prospective parents English (10:00 - 11:00)

Wednesday, October 18, 2023
Wednesday, January 31, 2024
Wednesday, May 29, 2024

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen.
Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of  onze school voor uw kind een voorrangsschool is.  

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

  • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
  • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.

Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.
In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

  • het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
  • u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

 

Download hier het voorkeursformulier of haal een formulier bij de administratie van onze school. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

Plaatsingen voor instroom 2023-2024: Uitgevoerd in 3 plaatsingen in kalenderjaar 2023

Kinderen geboren 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020

  Geboren tussen Sluitingsdata aanmelding Plaatsingsdata,gevolgd door bericht aan ouders Inschrijven & intakegesprek Start vierjarigen
1. 1 september t/m 31 december 2019 t/m do. 9 maart 2023 do. 16 maart 2023; 20/21 maart bericht ouders t/m 21 april 2023 Vanaf sept. 2023
2. 1 januari t/m 30 april 2020 t/m do. 1 juni 2023 do. 8 juni 2023; 12/13 juni bericht ouders t/m 5 juli 2023 Vanaf 1 jan. 2024
3. 1 mei t/m 31 augustus 2020 t/m do. 2 november 2023 do. 9 nov. 2023 13/14 nov. bericht ouders t/m 15 december 2023 Vanaf 1 mei 2024

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. 

Een plaats op de basisschool

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.

2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;  

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.


Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:

6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Op dit moment verwachten we dat er voor alle geregistreerde kinderen plaats is. 

Inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Wennen

Een nieuwe leerling komt in de periode voor hij/zij vier jaar wordt eerst op school wennen. In principe komt hij op een dinsdagochtend en een week later op een woensdag. Vervolgens begint de leerling in de derde week in overleg met de leerkracht met hele dagen, of, indien nodig, eerst nog ochtenden.

Er wordt bij het bepalen van de wenperiode rekening gehouden met vakanties. Een kind zal meestal niet vlak voor een langere vakantie komen wennen, dan schuift alles op tot na de vakantie.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.