Het onderwijs

VVTO

Meer lezen over Vroeg vreemde talen onderwijs

Onderwijsmanifest

De onderwijsambities van Esprit Scholen staan in het onderwijsmanifest 2013-2017.

Leerlingenzorg

De beste ondersteuning die we onze leerlingen kunnen geven is de zorg voor een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is. Dat zien wij als basisvoorwaarde. 

Sociaal pedagogisch handelen

Een goed pedagogisch klimaat zien we als voorwaardelijk voor het leren.

VVTO

Met vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO) geeft de Europaschool praktische invulling aan het beleidsthema internationalisering.

Bewegingsonderwijs

De Europaschool heeft een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. Deze gymdocent geeft tweemaal per week alle leerlingen gymles, met uitzondering van de kleuters. De lessen richten zich niet alleen op de ontwikkeling van fysieke vaardigheden maar ook…

Kunst- en cultuur educatie

De Europaschool legt de connectie tussen taal, kunst en internationalisering in de cultuureducatie.

Burgerschap

Het begrip  ‘’burgerschap’’ ligt aan de basis van onze visie: waar veel culturen bij elkaar komen en één gemeenschap vormen.

Nieuwkomersonderwijs

Sinds januari 2014 heeft de Europaschool een Nieuwkomersklas. Daarin worden basisschoolkinderen vanaf 6 jaar opgevangen die nog helemaal geen Nederlands spreken.

ICT

Het gebruik van ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken, ook niet op de basisschool. We zien het als een onderdeel van het curriculum om de leerlingen goed met de nieuwe media te leren omgaan en een bijbehorende onderzoekende houding te stimuleren. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.