Nieuwkomersonderwijs

Sinds januari 2014 heeft de Europaschool een Nieuwkomersklas. Daarin worden basisschoolkinderen vanaf 6 jaar opgevangen die nog helemaal geen Nederlands spreken. Zij krijgen daar les in verschillende vakken maar de focus ligt op het Nederlands leren. Zodra dat op voldoende peil is kunnen zij doorstromen naar een reguliere groep.

Alle leerlingen die in de Nieuwkomersklas zitten hebben ook een plek in een van de jaargroepen van de Europaschool. Dat maakt het mogelijk om ook al vanaf de instroom deel te nemen aan lessen in de jaargroep. Kinderen uit de Nieuwkomersklas gaan tijdens de kleine en grote pauze en tijden de gymlessen naar de jaargroep. Zo snel mogelijk nemen zij ook deel aan de IPC lessen in hun jaargroep.

Leerlingen die na een jaar uitstromen maar nog extra begeleiding nodig hebben komen indien mogelijk tijdens de VVTO uren terug naar de nieuwkomersklas om nog extra ondersteuning te krijgen.

Wij nemen deel aan de kerngroep Nieuwkomers Amsterdam en staan geregistreerd bij het meldpunt Nieuwkomers Amsterdam van het ABC.