Schoolreisjes

Aan het einde van het jaar gaan alle leerlingen van de Europaschool op schoolreisje. Om het jaar gaan de groepen 1 t/m 6 naar een culturele of educatieve bestemming (zoals het Archeon), het alternerende jaar gaan ze naar een grote speelgelegenheid (zoals de Linneaushof). Groep 7 gaat elk jaar naar de Efteling. Het schoolreisje wordt bekostigd uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Groep 8 gaat vier dagen op schoolkamp.