Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen.

Ruth Kervezee en Percy Henry vormen het College van Bestuur.

Contactgegevens van Esprit Scholen:

Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam

Tel. 020-5854811