Diverse afspraken

Hier leest u welke afspraken we op de Europaschool gemaakt hebben over diverse onderwerpen.

Trakteren
Leerlingen die jarig zijn (geweest) kunnen een traktatie uitdelen. Wij adviseren daarbij een gezonde traktatie in plaats van snoep en het simpel te houden door niet meerdere dingen tegelijk te trakteren.

Etui
Leerlingen vanaf groep 3 nemen een etui mee naar school, met daarin het volgende: schaar, lijmstift, schrijfpotlood, kleurpotloden, gum. Het etui moet in een laatje kunnen passen. 

Hoofdluis
Hoofdluis is een terugkerend probleem op alle basisscholen. Daarom controleert een groep ouders alle kinderen regelmatig. Bij het constateren van luizen moet het kind worden opgehaald van school om behandeld te worden. Tevens worden ouders van de klas ingelicht dat er luizen zijn geconstateerd.

Gym
Leerlingen vanaf groep 3 gymmen in de gymzaal van de Geert Grooteschool of de Olympiaschool. Gepaste gymkleding en gymschoenen zijn hierbij verplicht. Zonder gymkleding mag een kind in verband met hygiëne en veiligheid niet meedoen aan de gymles. 

 Verzekering

Alle leerlingen zijn verzekerd middels een schoolongevallenverzekering. De verzekering geldt voor leerlingen:

 

  • op weg van en naar school
  • op school
  • tijdens uitstapjes

 

Deze verzekering geldt niet voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

 

Klachten
Heeft u een klacht over de Europaschool? Dan raden we u aan het volgende te doen:

 

  • de klacht bespreken met de leerkracht
  • vindt u zo geen oplossing, neem dan contact op met de schoolleiding
  • biedt dit geen bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht indienen bij de Inspectie voor het Basisonderwijs

Zie ook voor verdere informatie Klachtenbeleid.