De keuze van de talen

Op de Europaschool krijgen kinderen les in verschillende talen. De keuze bestaat uit:

  • Engels
  • Frans
  • Spaans  

   

De ouders kunnen een eerste en tweede voorkeur voor een taal aangeven. In principe wordt er voor een taal gekozen die de leerling niet thuis spreekt. Wij geven geen moedertaalonderwijs. De school heeft als beleid dat we de kinderen zo goed mogelijk verdelen tussen de verschillende talen. Om deze reden wordt de uiteindelijke indeling en keuze gemaakt door de schoolleiding.

Let op: als u uw kind op de Europaschool inschrijft, moet u op het aanmeldformulier aangeven naar welke vreemde taal  uw voorkeur uitgaat.