Onderwijsmanifest

De onderwijsambities van Esprit Scholen staan in het onderwijsmanifest 2013-2017.

Het onderwijsmanifest beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen. Het is de basis voor de schoolplannen.

Link naar het onderwijsmanifest/NL

Link naar het onderwijsmanifest/UK