De Europaschool legt de connectie tussen taal, kunst en internationalisering in de cultuureducatie. In de taallessen worden zowel taal als cultuur van het betreffende land onderwezen en daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van creatieve werkvormen als toneel, muziek en beeldende kunst. Alle leerlingen, groepsleerkrachten en talendocenten werken samen in het jaarlijkse landenproject, waar een andere cultuur centraal staat.

De groepsleerkrachten geven beeldende vorming en maken hierbij regelmatig gebruik van de digitale methode voor beeldende vorming Laat Maar Zien. De leerlingen krijgen extra beeldende vorming via projecten die worden uitgekozen in aansluiting bij de Da Vinci thema’s.

De leerlijn Muziek die is opgezet door Mocca, vanuit de Gemeente Amsterdam, is sinds 2013 ingevoerd. Alle leerlingen krijgen om de week een uur muziekles van een vakdocent van Muziekschool Amsterdam. Hierbij wordt gewerkt met de methode Zingzo!. De groepsleerkracht herhaalt de les in de tussenliggende week.

In groep 8 maken de leerlingen kennis met het rijke kunst- en cultuuraanbod van Amsterdam door middel van de Kunstschooldag. Een mooie afsluiting van de cultuureducatie tijdens de basisschoolperiode! Eve schreef een mooi verslag over de editie van 2018.