Ouderbijdrage

Op de Europaschool wordt ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, die het ons mogelijk maakt veel van onze activiteiten te realiseren. De totale ouderbijdrage bestaat uit drie bedragen. Voor het schooljaar 2013-2014 is de ouderbijdrage onder voorbehoud:

 

  1. €65 voor de OR
  2. €155 voor de overblijf
  3. Een inkomensafhankelijke bijdrage voor het bekostigen van het Vroeg Vreemde Talenonderwijs. In het afgelopen schooljaar waren de bedragen  als volgt:
  • boven modaal: €730;
  • modaal: €384;
  • onder modaal: €219

 

Tevens  geldt er een korting van 50% voor tweede en derde kinderen van één gezin.

 

Zodra ouders/verzorgers ingestemd hebben met de vrijwillige ouderbijdrage door middel van een overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting. Het niet betalen van de ouderbijdrage kan in uiterste gevallen gevolgen hebben voor het deelnemen aan activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden.

Voor het betalen van de ouderbijdrage wordt een overeenkomst gesloten tussen ouders/verzorgers en de school met een geldigheid van één schooljaar. In de begroting staat gespecificeerd waaraan de ouderbijdrage wordt besteed. Kwijtschelding of een reductieregeling is onder uitzonderlijke omstandigheden mogelijk en kan na overleg met de schoolleiding worden toegewezen.