Zij-instroom

Als een kind van een andere school wordt aangemeld is de procedure anders. De stappen zijn dan als volgt:
 

  • Er vindt een gesprek plaats met de Interne Begeleider over het verzoek tot plaatsing.
  • Met toestemming van de ouders wordt bij de oude school informatie ingewonnen.
  • Het kind wordt een dag op school uitgenodigd.
  • Indien nodig doet het kind een aantal tests.
  • Bij een positief oordeel wordt samen met de leerkracht de eerste dag bepaald.

Ook bij zij-instromers maakt het correct ingevulde en getekende inschrijfformulier de plaatsing definitief.