Externe vertrouwenspersoon

Onderstaande link geeft informatie over de externe vertrouwenspersonen. 

• De vertrouwenspersoon 
 

Interne vertrouwenspersonen

Fleur Gelauff 

f.gelauff@europaschool.espritscholen.nl 

Marieke de Wolf

m.dewolf@europaschool.espritscholen.nl