Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen in school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten.

Voor de school en de leraren is het namelijk goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden, maar ook dat de leraren weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat deze zijn vastgesteld. Daarvoor is dit leerlingenstatuut opgesteld. 

Link naar leerlingenstatuut

Disciplinaire en pedagogische maatregelen

Het reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen schrijft de maatregelen voor indien leerlingen handelen of zich gedragen in strijd met de voorschriften en schoolregels. Het reglement licht iedere maatregel toe.

Link naar disciplinaire en pedagogische maatregelen

 

Omgang medicatie en medisch handelen

Het protocol is  opgesteld  om scholen een handreiking te geven over hoe te handelen in situaties zoals het toedienen van en omgang met medicatie waar het leerlingen betreft.

·  Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen PO en VO