Onze ouders

“Onze” ouders kiezen meestal voor de Europaschool vanwege het internationale karakter van het onderwijs. De multiculturele samenstelling van de schoolpopulatie is ook vaak een keuzemotief voor ouders. De school trekt mensen aan die uit verschillende culturen komen en verschillende thuistalen spreken. Leerlingen op onze school komen voor een groot deel uit gezinnen met ouders die goed opgeleid zijn en betrokken zijn bij de school en het onderwijs aan hun kinderen.

 

Voor het beschrijven van de rol van ouders in de school onderscheiden wij verschillende vormen. In al deze vormen is het uitgangspunt dat school en ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor de school en de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij moet duidelijk zijn wie welke rol vervult en welke verwachtingen wij van elkaar hebben. Ouders spelen een rol op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau.