Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen.

Ruth Kervezee en Percy Henry vormen het College van Bestuur. Ruth Kervezee is voorzitter van het CvB.

Contactgegevens van Esprit Scholen:

Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam

Tel. 020-5854811