Hoe leren kinderen een andere taal?

Bij het VVTO onderwijs houden we rekening met de mogelijkheden van de kinderen en met de omgeving.

 

Wanneer we kijken naar het kind met zijn mogelijkheden wordt de leerstof op veel verschillende manieren aangeboden, zodat er een beroep gedaan wordt op de verschillende zintuigen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen (bijvoorbeeld lichamelijk, sociaal, creatief en cognitief). Het werken in kleine groepen maakt de afstemming op het individuele kind beter mogelijk.

 

Met betrekking tot de schoolomgeving proberen we af te stemmen op de belevingswereld van het kind. Thema’s die in school of in de klas spelen komen vaak ook terug tijdens de taalles.

 

Een van de voordelen van vroeg starten met het leren van een vreemde taal is een betere uitspraak en een beter gehoor met betrekking tot nuances in die taal. Om deze reden worden de taallessen gegeven door vakleerkrachten (native speakers) en is het onderwijs in het begin met name gericht op de luister- en spreekvaardigheid. Tijdens de lessen gebruikt de vakleerkracht de vreemde taal als voertaal. Daarnaast is de woordenschatontwikkeling een belangrijk aandachtsgebied.

 

Het VVTO op de Europaschool heeft als doelstelling dat kinderen een vreemde taal met plezier verwerven, zodat kinderen kunnen communiceren in andere talen en open staan voor nieuwe talen en ervaringen. Daarnaast is een vreemde taal een prachtig middel om kennis op te doen over andere culturen.