De praktijk

De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen twee keer per week een uur les. de andere groepen krijgen drie keer per week drie kwartier of een uur les in Engels, Frans of Spaans. Deze lessen worden onder schooltijd gegeven. De lessen worden gegeven in de lokalen van de vakleerkrachten. Hier worden de vreemde talen gesproken en zichtbaar gemaakt.

Zoals op de meeste andere scholen krijgen de leerlingen in groep 7 en 8 allemaal Engels. De leerlingen die al Engels gevolgd hebben vanaf de kleuterklas krijgen op die tijden dan, indien mogelijk, Frans of Spaans.  


De vakleerkrachten werken samen met groepsleerkrachten wat betreft de planning van de thema’s, feesten en belangrijke evenementen zoals het landenproject en de kinderboekenweek. In de jaargroepen wordt ook gelegenheid geboden de geleerde talen met elkaar uit te wisselen, door bijvoorbeeld voor elkaar liedjes te zingen, woorden of taalstructuren te vergelijken.

Het VVTO hoort er helemaal bij op de Europaschool. Op het schoolrapport staat het VVTO vermeld en ouders en opvoeders krijgen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van “tien minuten gesprekken” die over de voortgang van het kind gaan. Daarnaast kan wanneer nodig een aparte afspraak met de vakleerkracht gemaakt worden.