De leerdoelen

Voor de leerdoelstellingen van het VVTO hebben we het Europees Referentiekader als uitgangspunt genomen. Dit geeft een kader voor leerdoelstellingen en daarnaast mogelijkheden voor het diplomagericht maken van het VVTO.

 

De vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) worden aangeleerd door een natuurlijke overgang van passief (luisteren en lezen) naar actief (spreken en schrijven) taalgebruik. Om dit te kunnen waarmaken is het van belang dat alles in een realistische context met echte materialen aangeboden wordt om het taalverwerven doelmatiger te maken. Hier onder staan voorbeelden van de vaardigheidsdoelen:

 
Luisteren:

  • Leerlingen kunnen teksten en korte verhalen op bv. CD, TV programma’s, films in vreemde talen goed volgen en begrijpen;
  • Ze begrijpen eenvoudige vragen van een native speaker en kunnen deze beantwoorden.

   
Lezen:

  • Leerlingen kunnen eenvoudige boeken, tijdschriften en verhalen lezen;
  • Leerlingen kunnen vragen over gelezen tekst beantwoorden in volzinnen.

 
Spreken:

  • Leerlingen kunnen zichzelf in alledaagse situaties redden, zoals iets bestellen in een restaurant, de weg vragen e.a.
  • Leerlingen kunnen een eenvoudig gesprek in de vreemde taal voeren.

 
Schrijven:

  • Leerlingen kunnen een brief en een kort verhaal in het doeltaal (de vreemde taal) schrijven;
  • Ze kunnen dit in een realistische context gebruiken, zoals het schrijven van brieven met een penvriend(in) of iets over een alledaags onderwerp;
  • Leerlingen kunnen ook in volzinnen antwoord op tekstvragen geven.