Wat is IPC?

IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s.  De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. IPC omvat niet Nederlandse taal en rekenen. Voor deze vakken gebruiken wij reguliere methodes.  Voorbeelden van thema's zijn huis en thuis, de missie naar Mars, jong en oud of een dorp bouwen.

Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht,  waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.
Het internationale aspect dat hier bij komt kijken leert kinderen verder te kijken dan Nederland, ze zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met andere landen op de hele wereld. Dit internationale aspect versterkt het internationale karakter van de Europaschool waar een duidelijke focus ligt op het aanleren van een vreemde taal en sluit aan bij de populatie van de school. 


IPC in de klas
In de ochtend werken de leerlingen uit de methodes voor rekenen en taal  en zijn ook de lessen VVTO. In de middag werken zij aan het thema dat is uitgekozen voor IPC. In de kleuterbouw speelt het thema de gehele dag door een grote rol. Om een duidelijk beeld te krijgen een voorbeeld van het thema Natte voeten, Nederland waterland voor groep 7 en 8. Er wordt altijd uitgegaan van een startpunt waarin de leerlingen enthousiast gemaakt worden. Voor dit thema staat de leerkracht met blote voeten in een badje met water. Er wordt van de leerlingen gevraagd creatief na te denken hoe de leerkracht droog kan komen te staan. Vervolgens vindt er een ‘’kennisoogst’’ plaats om te zien wat de leerlingen al weten en wat zij zouden willen leren: zij worden gestimuleerd vragen te stellen. De leerkracht stuurt daarin zodat de verschillende onderdelen die bij het thema horen, goed aan bod komen. Hierna wordt besproken op welke manieren de leerlingen de antwoorden op die vragen kunnen gaan zoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende leerstijlen en meervoudige intelligenties, elk kind leert op zijn of haar eigen manier. Zo wordt er bijvoorbeeld een dijk gebouwd en in werking gezet, maken kinderen een tijdlijn van de gebeurtenissen omtrent dijken en overstromingen, er wordt een persoon geïnterviewd die de watersnoodramp heeft meegemaakt en kinderen maken een toneelstuk. Als ouder zult u tijdig ingelicht worden over het thema dat behandeld zal worden in de klas en kan gevraagd worden of u hieraan een bijdrage kunt leveren.

 


Toetsen
Binnen het IPC  is een systeem ontwikkeld waarmee de vaardigheden van kinderen gemeten kunnen worden. De kinderen zien in een overzicht wat de niveaus zijn binnen een te behalen doel en bespreken met de leerkracht op welk punt zij staan. Daarnaast zien ze wat ze moeten kunnen om in de volgende fase te komen. Voor het in beeld brengen van de opgedane kennis wordt gebruik gemaakt van toetsen, werkstukken en spreekbeurten. 


IPC: Great learning, great teaching, great fun!
Wilt u meer lezen over de herkomst van IPC neem dan een kijkje op de website www.ipc-nederland.nl

Wilt u meer lezen en zien over IPC in het nieuws en wat experts te vertellen hebben kijk dan op www.leraar24.nl.