Waar komt IPC vandaan?

Het concept is bedacht naar aanleiding van de toenemende internationalisering en het gevoel dat het lesgeven (lees:de methodes) met betrekking tot de zaakvakken binnen de internationale Shell scholen op een betere manier aangepakt kon worden. Shell, Fieldwork Education en de Stichting NOB stonden hierbij aan de basis. Daarna is het IPC verder ontwikkeld door Fieldwork Education. IPC Nederland is in Nederland verantwoordelijk voor het uitrollen van de Nederlandstalige versie van het curriculum.