Naschoolse opvang

NSO De Voorsprong (Smallsteps) verzorgt naschoolse opvang waar exclusief de kinderen van de Europaschool gebruik van maken.

De kleuters worden opgevangen in twee van de kleuterlokalen van de school, op de eerste verdieping van Hygieaplein 40.

Alle andere kinderen worden opgevangen op de locatie Iris op de hoek van de Marathonweg.